Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với BELSINKI, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng
thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây.
Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng
quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác
của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu
thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.
Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho
mục đích mà thông tin đó được thu thập.
Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá
nhân nào. Khi viếng thăm trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi
quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.
Nếu quý khách có ý kiến hay đóng góp gì, xin vui lòng gửi đến địa chỉ bưu điện hoặc gửi
email tới contact@belsinki.com. Chúng tôi luôn sẳn sàng lắng nghe nhận xét của quý
khách.
Thu thập thông tin cá nhân
BELSINKI không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập
trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi quý khách đăng ký tài khoản BELSINKI, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
bao gồm:
Tên
Địa chỉ giao hàng
Địa chỉ Email
Số điện thoại
Ngày sinh
Giới tính
Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
Giao hàng quý khách đã mua tại: http://belsinki.com/